Prezentare


Proiectul DAISS2

Într-un consorțiu reprezentând 6 țări din UE, proiectul “DAISS2: Diagnosticarea Abilităților de Întreprinzător ” are ca scopul de a adapta, pilota și transfera un instrument de diagnostic psihometric inovator, pentru evaluarea și dezvoltarea abilitatilor empatice de întreprinzător și de spirit antreprenorial.

We will test and evaluate

  • • valabilitatea acestuia într-o varietate de medii, culturi și sectoare economice,
  • impactul acestuia asupra șanselor de angajare a adulților în fiecare dintre țările partenere, și
  • oportunitățile de aplicare și de exploatare extinsă a acestuia în cadrul UE, inclusiv strategiile pentru susținerea utilizării sale după încheierea proiectului.

Diagnosticele

Diagnosticele au fost dezvoltate ca răspuns la cererea tot mai mare a angajatorului pentru o forță de muncă mult mai antreprenorială și întreprinzătoare.

DAISS2 se bazează pe un proiect anterior Leonardo da Vinci de “Transfer de inovație”, care a transferat cu succes inovarea în domeniul diagnozei abilitatilor empatice și potrivirea lor cu locurile de muncă, în 6 țări din UE (Click pentru vizualizare: www.daiss-project.eu). Daiss2 va completa această inițiativă și va extinde gama de produse, concepute pentru a îmbunătăți perspectivele de angajare, pentru solicitanții de locuri de muncă din întreaga UE.

Beneficii

  • O mai bună înțelegere de către adulții șomeri și furnizorii de formare profesională, a abilitatilor empatice solicitate de angajatori
  • O mai bună înțelegere a importanței abilitatilor empatice de întreprinzător și a spiritului antreprenorial pentru sporirea șanselor de angajare
  • Ridicarea gradului de conștientizare privind înseamnătatea abilității de a fii întreprinzător – atât pentru ​​ocuparea forței de muncă cât și pentru angajare în firma proprie
  • Creșterea numărului de programe de inserție profesională care includ dezvoltarea abilitatilor de întreprinzători și de spirit antreprenorial
  • Reducerea șomajului local, inclusiv tot mai multe persoane care se auto-angajeaza/devin întreprinzători cu afaceri proprii “start-up-uri “

Proiectele de “Transfer de Inovație”

Scopul proiectelor de”Transfer de inovație” este de a îmbunătăți calitatea și atractivitatea educației și formării profesionale (EFP) în Uniunea Europeană, prin transferarea inovațiilor existente către noile medii legislative, sistemice, sectoriale, lingvistice, socio-culturale și geografice, prin colaborarea cu parteneri transnaționali.

Ne puteți vedea pe portalul web Leonardo da Vinci ADAM :