Metodologie


Modul în care lucrează proiectul DAISS2

Proiectul DAISS2 a fost conceput pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a adulților fără loc de muncă, prin transferul diagnosticului nou dezvoltat, care evaluează și extinde/dezvolta abilitatile empatice de întreprinzător și de spirit antreprenorial. Acesta răspunde direct la creșterea importanței atașamentului angajatorilor față de aceste aptitudini la locul de muncă și încearcă să influențeze conținutul educației și formării profesionale EFP pentru a include dezvoltarea abilităților de întreprinzători pentru a spori șansele de angajare.

Vom transfera și pilota elemente noi de diagnostic care extrag și dezvoltă aptitudinile de întreprinzători, extind mecanismele utilizate în educație și în formarea profesională EFP pentru acest tip de evaluare. Acest proces va oferi formatorilor EFP o înțelegere mai clară a abordărilor antreprenoriale ale unei persoane, a atributelor și stilurilor de învățare, în scopul de a personaliza mai bine metodele de predare și de practică.

Dezvoltat și pilotat inițial în Marea Britanie, diagnosticul și transferul acestuia va facilita învățarea și feedback-ul între țări, astfel încât cunoștințele și experiența să fie împărtășite între parteneri și să dă informații privind dezvoltarea în continuare și punerea în valoare a produsului.

Transferul va fi posibil prin realizarea traducerilor, adaptarea (bazată pe rezultatele analizelor nevoilor locale) și prin formarea profesională pentru utilizarea și interpretarea Diagnosticului. Aceasta va implica angajarea formatorilor EFP și a solicitanților de locuri de muncă de a participa la procesul de pilotare.

DAISS2 se bazează pe un proiect LdV anterior de transfer de Inovare, care a transferat cu succes diagnosticul abilitatilor empatice de potrivire la locurile de muncă în 6 țări din UE.

A se vedea www.daiss-project.eu

Instrumentul de Diagnostic

Instrumentul de auto diagnosticare este validat de către Universitatea din Cambridge și se bazează pe sistemul consacrat de teste psihometrice de comportament la locul de muncă (DISC)​​, care încorporează, în mod unic, o evaluare a stilurilor de învățare pentru utilizarea adulților și tinerilor.
Pentru a vizualiza instrument de diagnosticare, vă rugăm să faceți clic aici :
www.selfawareness.org.uk.

  • 12 instituții EFP cu practicieni instruiți în psihometrie de întreprinzători
  • 60 formatorilor EFP din 6 țări din UE instruiți pentru a deveni practicieni eficienți, capabili să lucreze în mod productiv cu grupurile țintă
  • 600 de șomeri adulți, care primesc Rapoarte de Întreprinzători, cu un feedback detaliat și cu antrenament de sprijin în curs de desfășurare, în conformitate cu stilurile lor de învățare preferate.
  • Un set de instrumente cuprinzătoare de practicant pentru formatori i de inserție profesională
  • Rapoartele de evaluare si studiile de caz care detaliază o serie de implementări contrastante și exemplare de cele mai bune practici.

  • Îmbunătățirea metodelor pentru evaluarea și dezvoltarea abilităților întreprinzătorilor /antreprenorilor
  • Adaptarea programelor de formare profesională a unui numar mai mare de instructori VET pentru a corespunde preferințelor de învățare ale adulților
  • Creșterea numărului de programe de formare profesională orientate pe întreprinzători / antreprenori
  • Îmbunătățirea în rândul grupurilor țintă conștientizării asupra potențialului de angajare mărit al întreprinzătorilor
  • Diminuarea șomajului local, o dată cu ocuparea forței de muncă a cât mai multor persoane care se angajează ei înșiși la firme/ sau își deschid afaceri proprii“start-up-uri”