РАЗВИТИЕ

Проектът DAISS2 ще действа от 1 октомври 2013 до 30 септември 2015.

Стартиращата среща за DAISS2 се проведе в Лавбъро, Великобритания, през месец ноември 2013 година. Партньорите от България, Кипър, Италия, Румъния, Испания и Великобритания бяха присъстващи и проектът имаше едно чудесно начало!

Всички партньори биха били щастливи да споделят своите знания с вас в течение на работата по осъществяване на проекта, така че, моля, свържете се с нас, ако желаете да получите допълнителна информация за проекта или продуктите, които ние създаваме.


daiss1 daiss2

See us on the Leonardo da Vinci ADAM Portal: