Преглед


Преглед

„Работодателите ценят служители, които демонстрират предприемачески и иновативен подход – творческо мислене, което носи нови перспективи и поставя под въпрос предположения“.

В обединение представляващо 6 държави от ЕС, проектът „DAISS 2: Диагностика на умения за предприемчивост“ има за цел да адаптира, пилотира и трансферира иновативен психометричен диагностичен инструментариум за оценка и развитие на меките умения за предприемчивост и предприемачество. Ние ще тестваме и оценяваме:

  • валидността му в редица среди, култури и сектори,
  • неговото въздействие върху пригодността за заетост на възрастни в рамките на всяка от страните партньори и
  • възможности за неговото по-широко приложение и използване в рамките на ЕС, включително процеси за поддържане на неговата употреба след края на проекта.

Тази диагностика е разработена в отговор на нарастващото търсене у работодателите на по-предприемчива и предприемачески настроена работна сила.

Проектът DAISS 2 надгражда предишен проект по програмата Леонардо да Винчи „Трансфер на иновации“, който успешно трансферира инструмент за диагностика на меки умения и напасване на работно място в 6 страни от ЕС (Кликнете за да разгледате: www.daiss-project.eu ). DAISS2 ще допълни тази инициатива и ще разшири гамата от продукти, предназначени за подобряване на перспективите за заетост за търсещите работа в целия ЕС.

Ползите:

  • Сред безработни и доставчици на професионално образование и обучение – по-добро разбиране на меките умения, търсени от работодателите
  • По-добро разбиране на значението на меките умения за предприемчивост и предприемачество, с цел по-добра пригодност за заетост
  • По-голямо разбиране за това какво означава да бъдат предприемчиви – както в областта на заетостта като служител, така и за самостоятелна заетост
  • По-голям брой програми за заетост, които включват развитието на меките умения за предприемчивост и предприемачество
  • Намаляване на местната безработица, включително и повече лица които стават самонаети или започват нов бизнес

Проекти  “Трансфер на иновации

Целта на проектите „Трансфер на иновации“ е да се подобри качеството и привлекателността на центровете за Професионално образование и обучение (ПОО) в ЕС, чрез трансфер на съществуващи иновации към нови правни, секторни, лингвистични, социо-културни и географски среди чрез работа с транснационалните партньори.

Вижте ни на порталът на Leonardo da Vinci - ADAM:       http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10825#.Upyoo2uYbPQ

NB линк към диагностиката на сегашния сайт