МЕТОДОЛОГИЯ


Как работи проекта DAISS2

Проектът DAISS2 е създаден, за да се подобри пригодността за заетост на безработни лица чрез трансфер на новоразработена диагностика, която оценява и развива меките умения за предприемачество и предприемчивост. Той засяга директно нарастващото значение, което работодателите отдават на тези умения на работното място и се стреми да повлияе на програмата на ПОО центровете, с цел те да включат развитието на умения за предприемчивост при подобряване на пригодността за заетост.

Ние ще трансферираме и пилотираме нови елементи на диагностиката, които отделят и развиват предприемачески способности, като разширяваме механизмите, използвани от центровете за ПОО за този вид оценка. Този процес ще даде на обучителите от центровете за ПОО по-ясно разбиране на предприемаческите подходи, качествата и стилът на учене на всеки човек, с цел по-добре да се персонализират методите на преподаване и коучинг.

Първоначално разработена и пилотирана във Великобритания, диагностиката и нейния трансфер ще улеснят обучението и обратната връзка между страните, така че знанията и опитът да бъдат споделени между партньорите и да се информира по-нататъшно развитие и усъвършенстване на продукта.

Трансферът ще бъде възможен благодарение на превод, адаптация (въз основа на откритията, констатирани от местните Анализи на нуждите) и обучение за използването и интерпретацията на диагностиката. Това ще включва ангажиране на преподаватели от ПОО и търсещи работа лица, които да участват в пилотния процес.

Проектът DAISS2 надгражда предишен проект по програмата Леонардо да Винчи „Трансфер на иновации“, който успешно трансферира диагностика на меки умения за напасване на работно място в 6 страни от ЕС.Вижте: www.daiss-project.eu

Инструментът за диагностика

Базиран на добре установената психометрична система за тестване на поведение на работното място (DISC) и уникално включване на оценка на стилове на учене, диагностичният инструмент Self Awareness е валидиран за употреба от възрастни и млади хора от Университета Кеймбридж.

За да видите диагностичния инструмент, моля натиснете тук: www.selfawareness.org.uk.

  • 12 ПОО институции с обучени специалисти в психометрия на предприемчивост
  • 60 ПОО институции от 6 страни в ЕС, обучени да станат действащи практици, които могат да работят продуктивно с таргет групи
  • 600 безработни лица, които да получат доклади за предприемчивост, подробна обратна информация и последваща коучинг подкрепа, в съответствие с техните предпочитани стилове на учене
  • Цялостен практически инструментариум за обучителите
  • Доклади за оценка и казуси, които подробно описват поредица от контрастиращи приложения и примери за най-добри практики.

  • Една подобрена гама от подходи за оценка и развитие на умения за предприемачество и предприемчивост
  • Повече ПОО центрове, които да адаптират програми, които да отговарят на предпочитанията за обучение на отделните хора
  • Повишен брой програми в ПОО институциите, насочени към предприемачество/предприемчивост
  • Подобрено самоосъзнаване на потенциала за предприемчивост сред таргет групите
  • Намаляване на местната безработица, включително увеличение на хората, които стават самонаети или стартират фирми.