ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ


“Οι εργοδότες εκτιμούν εργαζόμενους που επιδεικνύουν επιχειρηματική και καινοτόμο προσέγγιση – και δημιουργική σκέψη που φέρνει νέες προοπτικές και αμφισβητεί τα καθιερωμένα”

Σε μια κοινοπραξία από 6 χώρες της Ε.Ε., το έργο ‘DAISS2: Diagnostic for Enterprise Skills’ (Διάγνωση και αξιολόγηση ήπιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων) έχει σαν στόχο να προσαρμόσει, προωθήσει και μεταφέρει ένα καινοτόμο ψυχομετρικό διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ήπιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων.  Θα εξετάσουμε και θα αξιολογήσουμε:

  • την εγκυρότητά του σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα, πολιτισμούς και τομείς
  • τις επιπτώσεις του στην απασχολησιμότητα ενηλίκων στις χώρες των εταίρων, και
  • ευκαιρίες για ευρύτερη εφαρμογή και αξιοποίησή του στην Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων μεθόδων για τη διατήρηση της χρήσης του μετά το τέλος του έργου

Το διαγνωστικό εργαλείο δημιουργήθηκε σε απάντηση στην όλο και αυξανόμενη απαίτηση των εργοδοτών για εργατικό δυναμικό που να επιδεικνύει επιχειρηματικό πνεύμα.

Το DAISS2 βασίζεται σε προηγούμενο έργο LdV ‘Μεταφορά Καινοτομίας’ το οποίο μετέφερε με επιτυχία ένα εργαλείο διάγνωσης ήπιων δεξιοτήτων και αντιστοίχησης επαγγέλματος σε 6 χώρες της Ε.Ε. (πατήστε εδώ για πληροφορίες: www.daiss-project.eu ). Το Daiss2 θα συμπληρώσει αυτή την πρωτοβουλία και θα διευρύνει την ποικιλία των προϊόντων που σχεδιάζονται για τη βελτίωση των προοπτικών  απασχόλησης όσων αναζητούν εργασία σε ολόκληρη την Ε.Ε. .

Οφέλη: 

  • Καλύτερη κατανόηση από τους ενήλικους ανέργους και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ήπιων δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες
  • Καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας των ήπιων δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας για ενίσχυση της απασχολησιμότητας
  • Μεγαλύτερη επίγνωση του τι σημαίνει να έχει κάποιος επιχειρηματικό πνεύμα – και για την εργοδότηση και για την αυτοαπασχόληση
  • Αύξηση των προγραμμάτων απασχόλησης που συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
  • Μείωση της τοπικής ανεργίας και αύξηση των ατόμων που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή δημιουργούν δική τους επιχείρηση

Έργα  “Μεταφορά Καινοτομίας”

Σκοπός των πολυμερών σχεδίων Leonardo da Vinci “Μεταφορά Καινοτομίας” είναι η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στις συμμετέχουσες χώρες μέσω της μεταφοράς υπαρχουσών καινοτομιών σε νέα νομικά, συστημικά, τομεακά, γλωσσικά, κοινωνικοπολιτισμικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα μέσω της συνεργασίας με ευρωπαίους εταίρους.

Βρείτε μας στη διαδικτυακή πύλη ADAM του LeonardodaVinci:            

:           http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10825#.Upyoo2uYbPQ