ΕΞΕΛΙΞΗ

Η διάρκεια του έργου DAISS είναι από την 1η Οκτωβρίου 2013 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η εναρκτήρια συνάντηση του DAISS2 έγινε στο Loughborough του Ηνωμένου Βασιλείου το Νοέμβριο του 2013.  Οι εταίροι από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο ήταν όλοι εκεί και το έργο είχε ένα σπουδαίο ξεκίνημα!

Όλοι οι εταίροι θα χαρούν να μοιραστούν μαζί σας τις γνώσεις τους καθώς προχωράμε με το σχέδιο παράδοσης του έργου. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο ή τα προϊόντα του παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε αυτή τη σελίδα θα καταγράφουμε την εξέλιξη του έργου –γι αυτό παρακαλούμε να κρατήσετε επαφή!


daiss1 daiss2

Βρείτε μας στη διαδικτυακή πύλη ADAM του LeonardodaVinci: